اطلاعیه های آموزش الکترونیکی
1397/8/29 سه‌شنبه
ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان گرامی 
به منظور ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دروس نیمسال جاری و استفاده از نظرات شما دانشجوی گرامی در راستای بهبود نحوه تدریس اساتید دانشگاه، به سایت گلستان مراجعه نموده و طبق راهنمایی ذیل    نسبت به ارزشیابی اساتید تا تاریخ 97/09/24 اقدام فرمایید
.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir