اطلاعیه های آموزش الکترونیکی
1397/8/30 چهارشنبه
افزایش اعتبار وام بدون کارمزد بنیاد علوی
مدیرکل اداره دانشجویی دانشگاه پیام نور خبر داد:

دکتر صفاری نیا از افزایش اعتبار وام بنیاد علوی خبر داد و گفت: ضمن هماهنگی  به عمل آمده با  بنیاد علوی، اعتبار وام بنیاد علوی دانشگاه پیام نور در نیمسال اول سال تحصیلی  98/97 از مبلغ 10 میلیون ریال به مبلغ 13 میلیون ریال افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی، مدیر کل امور دانشجویان با عنوان اینکه وام بدون کارمزد بنیاد علوی برای کمک به دانشجویان متاهل و مجرد که توانایی مالی برای پرداخت شهریه ندارند، با مبالغ یکسان در تمامی مقاطع تحصیلی پرداخت می شود، اظهار داشت: این وام با احتساب سنوات مجازبرای دانشجویان کارشناسی تا 8 نیمسال تحصیلی ، دانشجویان کارشناسی ارشد با احتساب سنوات مجاز تا 4 نیمسال تحصیلی و دانشجویان مقطع دکتری با احتساب سنوات مجاز تا 8 نیمسال تحصیلی، برای دانشجویان متاهل کلیه مقاطع تحصیلی مبلغ 8 میلیون ریال و برای دانشجویان مجرد کلیه مقاطع تحصیلی مبلغ 6 میلیون ریال تعلق می گیرد.

وی با اشاره به مزایای وام بنیاد علوی گفت: از مزایای این وام این است که با یک گواهی کسر از حقوق مبلغ وام مذکور به حساب خود دانشجو در یکی از شعب بانک تجارت پرداخت می شود و در پایان تحصیل به پرداخت 10% کل بدهی جهت تسویه حساب نیازی نیست.

مدیرکل امور دانشجویان در پایان گفت:  کلیه مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور و مدیران دانشجویی موظف هستند نسبت به تخصیص اعتبار وام مذکور به دانشجویان اقدام نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir