اخبار
1398/2/18 چهارشنبه
برگزاری جلسه کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و تولید محتوای دانشگاه
جلسه روابط عمومی، اطلاع رسانی و تولید محتوای دانشگاه صبح امروز با حضور آقای دکتر محدثی، رئیس دانشگاه پیام نور استان و سایر اعضاء برگزار گردید و موارد ذیل جهت پیگیری و اجرا مصوب گردید .
1-انجام تبلیغات مفید و موثر به منظور افزایش جذب دانشجو تا تاریخ ششم شهریور ماه 98
2-تهیه و چاپ پوستر رشته های دایر در دانشگاه به تعداد مورد نیاز مراکز و واحدهای استان
3-انجام تبلیغات با هدف ارتقاء جایگاه دانشگاه
4-به تصویر کشیدن امکانات، قابلیت ها و زیبایی های هر مرکز/واحد
5-توجه به مسائل دانشجویی در محتواهای تولیدی شبکه های مجازی دانشگاه
6-تاکید بر افزایش اعضاء کانال های اطلاع رسانی دانشگاه به منظور بهبود میزان اطلاع رسانی با همکاری مراکز و واحدها
7-ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان فعال استان

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir