اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه کلیه دانشجویان:
 قابل توجه دانشجویان ۶ رشته   الهیات و معارف اسلامی - گرایش ادیان،  علوم اقتصادی  علوم سیاسی  آمار  علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم دام و طیور
وام دانشجویی صندوق رفاه وزرات علوم
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛