معرفی
1399/11/20 دوشنبه
شرح وظایف آزمایشگاههای قطب استان
اهم وظایف آزمایشگاههای قطب استان بدین شرح است:
New Page 1

1- دبیری کمیته فنی آزمایشگاهی و کارگاهی استان

2-نظارت و کنترل درخواست های مربوط به تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها براساس نیاز و صرفه وصلاح واحد

3-اخذ مجوزهای لازم از ادارات و نهادهای مختلف جهت استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی در راستای درآمدزایی

4-ارتباط مستمر با کارشناسان آزمایشگاه وکارگاه و مدیران گروههای آموزشی درحل و فصل مسائل مربوط به آزمایشگاه/کارگاه

5-پیش بینی و برنامه ریزی جهت راه اندازی آزمایشگاه/کارگاه های مورد نیاز گروه های آموزشی

6-انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود

7-امور مربوط به سامانه شاپنا


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir