همایش ها
1403/1/29 چهارشنبه
نوزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
نوزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir