فرم ها و سامانه ها
1403/2/3 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده به شیوه استعدادهای درخشان
امکان تحصیل هم زمان در دو رشته برای دانشجویان استعدادهای درخشان فراهم است
New Page 1

بنابر بر بخشنامه وزارت عتف، دانشجویان پذیرفته‌شده استعداد درخشان دوره‌های تحصیلی کارشناسی پیوسته، کارشناسی‌ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای (دکتری عمومی) در صورت احراز شرایط مندرج در بخشنامه مزبور، مجاز هستند علاوه بر رشته تحصیلی خود در یکی از رشته‌های اولویت‌دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از موسسه‌های آموزش عالی تحصیل نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir