برگزیده ها
1401/11/5 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویانی که ترم گذشته درس عمومی اخذ نموده اند
آزمون مجدد دروس عمومی
New Page 1


با عنایت به اعتراض برخی از دانشجویان در خصوص آزمون دروس عمومی بر بستر سامانه مجازی دانشگاه، جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجویان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوری دروس عمومی مطابق موارد و جدول ذیل انجام شود.
نکات ذیل در این خصوص قابل توجه می باشد:

1 – آزمون‌های مجدد دروس عمومی صرفاً حضوری می‌باشد.

2- دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری دروس عمومی می‌باشند، ضروریست از تاریخ 8 لغایت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض صرفا از مسیر زیر اقدام نمایند:

پیش خوان "ارائه درخواست‌های آموزشی" – نوع درخواست "ثبت اعتراض به سوالات امتحانی" – انتخاب کددرس – ترم تحصیلی – و ثبت توضیح  "در خواست آزمون مجدد"

توجه: دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری می باشند در قسمت توضیحات سامانه صرفا عبارت "در خواست آزمون مجدد" را ثبت نمایند.  (در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن به هیچ نوع اعتراض دیگری پاسخ داده نمی شود و این تاریخ صرفا جهت انعکاس درخواست آزمون مجدد دروس عمومی می باشد). 

3- مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

نکته مهم: فقط به دانشجویان معترضی که در فاصله زمانی 8 تا 12 بهمن در پیش خوان تقاضای آزمون مجدد نموده اند، امکان شرکت در آزمون مجدد داده خواهد شد.

4- به محض ثبت اعتراض توسط دانشجو در پیش خوان در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن، نمره اول حذف و نمره آزمون مجدد دانشجو در سامانه گلستان جایگزین خواهد شد.

نکته مهم: در صورتیکه دانشجویی نسبت به ثبت اعتراض اقدام نموده ولی در آزمون مجدد شرکت ننماید به جای نمره ی اول  برای دانشجو غیبت ثبت خواهد شد.

5- محل برگزاری آزمون دانشجو مرکز ثبت شده در کارت آزمون دانشجو (کارت آزمون 4011 دانشجو) بوده و به هیچ عنوان برای این آزمون امکان تغییر محل آزمون مقدور نمی باشد.

6- آزمون دروس فوق مطابق جدول ذیل به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir