پژوهش و فناوری
1400/7/20 سه‌شنبه
دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند ؛
پنجمین همايش بین المللی :مردم  سالاري دينی و آينده جهان اسلام
دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند ؛
پنجمین همايش بین المللی :
مردم  سالاري دينی و آينده جهان اسلام
زمان برگزاري همايش: ارديبهشت 1041
مهلت ارسال چکیده مقالات: پايان آبان 1044
مهلت ارسال اصل مقالات: پايان بهمن 1044
مقالات پذيرفته شده در فصنامه علمی "انديشه مردم سالاري اسلامی" منتشر می شود

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir