معرفی
1399/11/11 شنبه
شرح وظایف اداره آموزش
اهم وظایف اداره آموزش دانشگاه به این شرح است:
New Page 1

1-دبیری شورای آموزشی استان ( خانم پورنامداری)

2-اخذ و ثبت مجوز ها و سمت های اجرایی  اعضای علمی در سیستم گلستان (خانم خاوند)

3-تایید حق التدریس تمامی اساتید علمی و مدعو در پایان هر نیمسال تحصیلی (خانم خاوند)

4-انجام امور مربوط به اصلاح سوابق (خانم خاوند)

5-پیش خوان خدمت اعضای محترم علمی جهت تدریس در سایر استانها (خانم خاوند)

6-انجام امور مربوط به انصراف و لغو انصراف دانشجویان (خانم خاوند)

7-بررسی صحت مدارک تحصیلی، صدور تاییدیه تحصیلی و ارسال ریزنمرات (خانم شمس الهدی)

8-کاربر استانی سامانه هس وزارت علوم و سامانه گسترش رشته (خانم شمس الهدی)

9-درخواست و بررسی رشته جدید در در استان (خانم شمس الهدی) 

10-ثبت فارغ التحصیلی قطعی بعد ازبررسی گزارشهای لازم جهت صدورگواهي موقت و دانشنامه (خانم حمزه = خانم افشین مهر)

11-اقدام کردن نامه های برگشت از فارغ التحصیلی مراکز وواحدها  (خانم حمزه)

12-تایید مدارک دانشجویان در سامانه سجاد (خانم حمزه)

13-صدور دانشنامه دانشجویان غیر ایرانی (خانم حمزه)

14-بررسی درخواستهای صدور دانشنامه درپیش خوان خدمت وارسال لیست با قید فوریت به سازمان مرکزي (خانم افشین مهر)

15- بررسي گزارش درخصوص اتمام واحدهای مصوب رشته های کارشناسی -کارشناسی ارشد و دكتري

16-تایید کد رهگیری دانشجویان اتباع در سامانه وزارت علوم  (خانم شیخی)

17-تایید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان  برای ترجمه در سامانه سجاد (خانم شیخی)

18-بررسی و ثبت تغییر رشته و عدم مراجعه  و ... دانشجویان (خانم شیخی)

19-پیگیری نامه ها ی شورای آموزشی و کمیسیون موارد خواص (خانم شیخی)

20-كاربر ارشد استان (خانم بنی فاطمه)

21-رفع مغایرتهای دانشجویان و اساتید درسیستم گلستان (خانم بنی فاطمه)

22-ثبت پایه و ارتقا اعضا علمی درسیستم گلستان (خانم بنی فاطمه)

23-ارائه و استخراج آمار از سیستم گلستان (خانم بنی فاطمه)

24-ایجاد شماره دانشجویی ورودی های جدید (خانم بنی فاطمه)

25-رفع مشکلات دانشجویان در انتخاب واحد درسیستم (خانم بنی فاطمه)

26-رفع مشکلات مربوط به ارائه درس (خانم بنی فاطمه)

27-بازيابي کاربری اساتید (خانم بنی فاطمه)

28-گرفتن اطلاعات مربوط به دانشجویان برای شرکت در آزمون (خانم بنی فاطمه)

29-گرفتن اطلاعات اساتید جهت ورود به سامانه آزمون (خانم بنی فاطمه)

30-اصلاح انتخاب واحد وترمیم ثبت نام درسیستم (خانم بنی فاطمه)

31-انجام كليه امور مربوط به دانشجويان مقطع ارشد و دكتري اعم از تغيير شيوه آموزشي، بررسي و صدور كليه مجوزها، مكاتبه با سازمان درخصوص دانشجويان داراي كد تعهد در مقطع ارشد و دكتري و ... (خانم احمدی)

32-انجام امور مربوط پروپوزال ها و هماهنگي با مديران گروه جهت جلسات و ارسال صورتجلسات گروه (خانم احمدی)

33-تطبیق واحد (آقای حصیبی)

34-برگزاری امتحانات پایان ترم (آقای حصیبی)

35-پیگیری نمرات اعلام نشده وریزشی از مراکز و واحدها (آقای حصیبی)

36-پیگیری اصلاح نمرات استانی و قفل نمرات (آقای حصیبی)

37-پیگیری امور مربوط به دانشجویان دارای معافیت تحصیلی و سامانه نظام وظیفه (آقای حصیبی)


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir