آموزش
1402/8/28 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
تطبیق واحد تا سقف 12 واحد
New Page 1

مطابق دستور (1) مصوبات جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1402/08/01، درخصوص اصلاح بند (2) معادلسازی دروس مقطع کارشناسی ارشد، پیوست شماره (3) آیین‌نامه یکپارچه سال1400؛ مصوب شد معادلسازی دروس گذرانده شده دانشجو در صورتیکه مدرک تحصیلی خود را از هریک از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم اخذ کرده باشد، تا سقف 12 واحد پذیرفته شود. 

بنابراین در مقطع ارشد صرفا تا سقف 12 واحد، قابل تطبیق واحد می  باشد و واحدهای دوره های کارشناسی ارشد دیگر دانشجو در صورتی پذیرفته می شود که دانشجو در آن رشته موفق به اخذ مدرک شده باشد و در صورت انصراف و ... امکان معادل سازی دروس وجود ندارد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir