معرفی
1399/12/6 چهارشنبه
شرح وظایف اداره امور اداری و پشتیبانی
اهم وظایف اداره امور اداری و پشتیبانی به این شرح است:
New Page 1

1-صدور و ابلاغ کلیه احکام اداری اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی؛

2- نظارت بر امور حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان

3- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه و بایگانی آن؛

4- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم در چهارچوب آیین نامه استخدامی اعضای علمی و اداری

5-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اعضا و ارجاع مراتب به مراجع ذیربط؛

6-رسیدگی به امور مربوط به بازنشستگی اعضا و اتخاذ تصمیمات لازم؛

7- انجام امور مربوط به بیمه کارکنان

8- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود؛

9-انجام کلیه امور پشتیبانی ستاد استان  

10- پیگیری امور مربوط به تبدیل وضعیت، ارتقاء رتبه و پایه، تمدید قرارداد کارکنان دانشگاه
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir