اداری مالی
1403/2/2 یکشنبه
با حکم دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه
خانم دکتر فاطمه معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نوراستان کرمان به عضویت شورای دانشگاه پیام نور کشور منصوب شد

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir