پژوهش و فناوری
1400/8/15 شنبه
معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می کند:
نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir