پژوهش
1403/1/29 چهارشنبه
اولین همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران
اولین همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir