معرفی
1399/11/12 یکشنبه
شرح وظایف اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت
اهم وظایف اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت بدین شرح است:
New Page 1

1-دبیری شورای کارآد استان 

2-ساماندهی، هدایت، پشتیبانی و نظارت بر راه اندازي و نحوه عملکرد مراکز رشد دانشگاه و شرکت¬های مستقر در آن

3-برقراری ارتباط با صنایع و واحدهای تولیدی و عقد قرارداد طرح هاي پژوهشی برون دانشگاهي و انجام پروژه هاي صنعتي، پژوهشی و خدماتي 

4-برگزاري دوره های آموزشی، ميزگردها و سخنراني هاي علمي- تخصصي در راستای آشنایی دانشجویان و اعضای هیأت علمی با کارآفرینی و کارآفرینان موفق 

5-برنامه ریزی و نظارت بر دوره¬های کارآموزی دانشجویان

6-تعامل همه جانبه با مراکز رشد و پارک های علمی فناوری در راستای تسهیل استقرار شرکت های رشد و دانش بنیان

7-پیگیری و اجرایی سازی تفاهم¬نامه¬های منعقد شده بین دانشگاه و ارگان¬های مختلف در حوزه های پژوهشی و کارآفرینی

8-زمینه سازی و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و زمینه سازی برای ارتباط روزافزون با صنعت و جامعه

9-شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و برگزاری بازدیدهای علمی دوره ای از صنایع و واحدهای تولیدی به منظور آشنایی و برقراری ارتباط بین دانشگاه و واحدهای موفق

10-تعامل و هم افزایی با دانشگاه ها، مراكزپژوهشی، دستگاه هاي اجرايي، سازمان هاي غير دولتي، انجمن هاي علمي و اتحاديه هاي صنفي براي معرفی اولویتهای پژوهشی و فناورانه آنها به اعضای هیأت علمی و دانشجویان


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir