اطلاعیه های آموزش الکترونیکی
1399/2/5 جمعه
اطلاعیه شماره 13- 130 عنوان درسی جدید در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ارائه گردید.
۱۳۰ عنوان درس جدید ارائه شد

.


  گروه  علوم تربیتی و روانشناسی، مترجمی زبان ، فنی و مهندسی بیشترین  دروس اضافه شده را داشتند.
جهت مشاهده برنامه کلاسی خود به آدرس:http://karshenasi.pnuk.ac.ir مراجعه فرمایید.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ