آموزش
1398/7/14 يكشنبه
قابل توجه پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی
پرداخت هزینه سازمان سنجش

.

به اطلاع پذیرفته شدگان با اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 98، می رساند، به استناد بند 8 بخشنامه شماره 48817 مورخ 8/7/98 سازمان سنجش، مبلغ 275.000 ریال( دویست و هفتاد وپنج هزار ریال) بابت هزینه ثبت نام به شرح ذیل به یکی از حساب‌های اعلام شده واریز و اصل فیش، رسید پرداخت و قبض واریزی را جهت درج در پرونده در هنگام ثبت نام تحویل نمایند.
1-    حساب شماره 35009075 نزد بانک ملت بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور 
2-     حساب شماره 285417104 نزد بانک تجارت بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور
3-    حساب شماره 109865071000 نزد بانک صادرات بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور 
ضمناً در مراکز و واحدهایی که دانشجویان نسبت به واریز به حساب های فوق مشکل دارند، می توانند هزینه ثبت نام را به شماره کارت 2282-2998-9570-6367  بنام سازمان سنجش و آموزش کشور  واریز و فیش واریزی را تحویل مراکز و واحد دهند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ