آموزش
1397/12/8 چهارشنبهاخذ دروس الکترونیکی
لزوم اخذ دروس الکترونیکی توسط دانشجویان در مهلت مقرر
دانشجویان با رعایت ضوابط مربوط تا پایان زمان حذف و اضافه نسبت به انتخاب دروس الکترونیکی اقدام نمایند

.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  اعلام نمودند :
 

 پیرو دستور العمل شماره 52943/3/د مورخ 3/10/97 و بر اساس تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97 در خصوص اخذ دروس الکترونیکی توسط دانشجویان مراکز و واحد ها ترتیبی اتخاذ گردد دانشجویان با رعایت ضوابط مربوط تا پایان زمان حذف و اضافه نسبت به انتخاب دروس الکترونیکی اقدام نمایند. شایان ذکر است انتخاب دروس الکترونیکی به دلایل زیر بعد از زمان مذکور و از طریق پردازش "اصلاح نمره و درس" امکانپذیر نمی باشد بنا بر این در خصوص مکاتبات اخذ دروس الکترونیکی پس از زمان حذف و اضافه،  اقدامی صورت نمی گیرد.

  1. انتقال اطلاعات دانشجو به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی(LMS) امکانپذیر نیست و دانشجو نمی تواند از سامانه مذکور استفاده نماید. دانشجویانی که پس از زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ درس الکترونیکی اقدام می کنند در کلاس های الکترونیکی عضو نخواهند شد بنابر این ارتباطی با استاد درس نیز نخواهند داشت.
  2. هیچ یک از کنترل های ثبت نام در پردازش "اصلاح نمره و درس" موثر نبوده و عملا برای دانشجویان بدون هیچ کنترلی درس الکترونیکی انتخاب می شود که این امر موجب بروز مشکلات متعدد در روند فارغ التحصیلی دانشجو خواهد شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ