آموزش
1397/8/20 يكشنبه
تغییر برخی تاریخ های تقویم آموزشی دانشگاه

.

اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تغییر تاریخ انتخاب محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و زمان دریافت کارت آزمون  مطابق جدول
ذیل
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ