فرم ها
اطلاعیه
دستورالعمل برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت برای دریافت دستورالعمل برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت اینجا کلیک نمایید.
فايلها
دستورالعمل برگزاري دوره هاي ضمن خدمت کارکنان دولت.pdf 3.25 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر