اخبار
1397/11/17 چهارشنبه
نشست هم اندیشی با موضوع تحریم و لزوم نگرش در سبک زندگی برگزار شد .
این نشست با هدف تبیین روشهای به حداقل رسانیدن اثرات تحریم در زندگی افراد و تبدیل تحریم به یک فرصت برای حمایت از تولیدات داخلی و مقاوم سازی اقتصاد برگزار شد.

.

نشست هم اندیشی با موضوع تحریم و لزوم نگرش در سبک زندگی برگزار شد .
این نشست با هدف تبیین روشهای به حداقل رسانیدن اثرات تحریم در زندگی افراد و تبدیل تحریم به یک فرصت برای حمایت از تولیدات داخلی و مقاوم سازی اقتصاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر شهرام خلیلی مبرهن، رئیس اداره پژوهش و کارآفرینی دانشگاه که سخنران این نشست بود به بیان جایگاه کشور در شرایط فعلی پرداخت و راهکاری عملی برای به حداقل رسانیدن اثرات تحریم در زندگی افراد را تبیین نمود.
ایشان اصلاح سبک زندگی برای مقابله با تحریم را یک ضرورت دانست و گفت:نیازهای افراد باید واقعی و بر مبنای تعاریف ملی و اسلامی شکل گرفته شود و دیگران از خارج این مرزها نباید برای ما نیاز تعریف نمایند، که اگر اینگونه باشد در شرایط تحریم و زمانی که دسترسی به کالاهای خارجی محدود شود، دچار مشکل خواهیم شد.
 در ادامه این نشست، اعضاء هیات علمی استان به بیان دیدگاههای خود پرداختند و بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی، حمایت عملی از مصرف کننده و لزوم فرهنگ سازی برای مصرف درست و بهینه در بخش های مختلف زندگی مردم تاکید کردند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ