اخبار
1397/10/13 پنجشنبه
بازدید رییس دانشگاه پیام نور استان و رییس دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه پیام نور از واحد بردسیر
بازدید رییس دانشگاه پیام نور استان و رییس دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه پیام نور از واحد بردسیر

.

رییس دانشگاه پیام نور استان کرمان و رییس دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه پیام نور کشور, از روند برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال این واحد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور بردسیر, دکتر علیرضا محدثی زرندی , طی بازدید از دانشگاه پیام نور واحد بردسیر, ضمن نظارت بر روند برگزاری آزمون‌های هماهنگ کشوری پایان نیمسال این دانشگاه از نزدیک در جریان مسایل آن قرار گرفت.

 ایشان همچنین از گلخانه‌ی هیدروپونیک روستای آتشان بردسیر بازدید کرد. در این بازدید که آقای منصوری، مسؤل کارگروه درآمدزایی دبیرخانه منطقه هشت نیز حضور داشت, زمینه‌های سرمایه‌‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی گلخانه‌های هیدروپونیک برای دانشگاه پیام نور استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ