اخبار
1397/8/7 دوشنبه
پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی استان با حضور ریاست محترم استان و رئیس شورای پژوهشی

.

پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی استان با حضور ریاست محترم استان و رئیس شورای پژوهشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی استان با حضور ریاست محترم استان و رئیس شورای پژوهشی در تاریخ 5/ 8/ 97 تشکیل گردید.باتوجه به تغییر اعضای شورای پژوهشی استان، ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی ضمن تشکر از زحمات اعضای سابق شورا ، از قبول مسئولیت اعضای جدید شورا تشکر نمودند. دبیر شورای پژوهشی جناب آقای دکتر شهرام خلیلی ضمن استقبال از گردش نخبگان در شوراهای دانشگاه اذعان داشتند که شورای پژوهشی یکی از مهمترین شوراهای علمی دانشگاه می باشد که باید از گروههای مختلف علمی و رشته های متنوع در این شورا حضور داشته باشند.

اهم موارد مطرح شده در این جلسه عبارتند از

1-اتخاذ تصمیم در طرحهای خارج از دانشگاه

2-برگزاری مراسم جهت اعضای هیات علمی استان در هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر استان در 5 گروه علمی

3-تقدیر از دانش آموخته برتر، کارآفرین برتر، مخترع برتر و کارمند پژوهشگر برتر در مراسم هفته پژوهش

4-برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش و کارگاه نرم افزار مشابهت چاپ مقالات علمی در هفته های آتی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ