اخبار مراکز و واحدها
1399/2/21 یکشنبه
من پیام نوری ام ...
حضور دانشجوی مرکز رفسنجان در ویژه برنامه دیدار ماه شبکه 4

.

مسلم حسن شاهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان بعنوان شاعر طنز پرداز در ویژه برنامه  دیدار ماه  شبکه چهار سیما حضور یافت و به اجرای شعر های طنز با موضوع مسائل اجتماعی پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر