اخبار واحدها
1398/10/30 دوشنبه
دانشگاه پیام نور دانشگاهی برای همه ...
تحصیل همزمان مادر و فرزند در دانشگاه پیام نور منوجان

.

حضور مادر و فرزند منوجانی در امتحانات پایان ترم در تاریخ 25 دی ماه
دانشگاه پیام نور امکان تحصیل برای همه اقشار را فراهم آورده و این ویژگی منحصر به این دانشگاه است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ