اخبار واحدها
1398/8/25 شنبه
بازدید دانشجویان رشته صنایع دانشگاه پیام نور زرند از مجتمع پلور سبز شهرستان زرند
دانشجویان رشته صنایع دانشگاه پیام نور زرند از مجتمع پلور سبز این شهرستان بازدید کردند.

.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور زرند در راستاي تقویت دانش علمی و صنعتی دانشجویان، 40نفر از دانشجویان رشته صنایع این واحد، از بخشهای مختلف مجتمع پلور سبز این شهرستان که تولید کننده انواع واگن می باشد، بازدید کردند.
شایان ذکر است این بازدیدها با همت دفتر ارتباط با صنعت واحد زرند، انجام می شود و هدف اصلی آن آشنایی دانشجویان با مراکز صنعتی و توجه به مسائل مربوط به اشتغال پس از تحصیل می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ