اخبار واحدها
1397/11/6 شنبه
گزارش کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه در کانون دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد فهرج

.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورواحدفهرج درروزهای شنبه ویکشنبه ودوشنبه به مدت سه روز ازتاریخ29/10/97 لغایت 01/11/97 کارگاه آموزشی امداد وکمک های اولیه با هماهنگی دبیر کانون هلال احمردانشگاه وجمعیت هلال احمرشهرستان فهرج درمحل دانشگاه برگزارگردید.
با توجه به درخواست کارکنان و دانشجویان عضو کانون دانشجویی دانشگاه، جهت برگزاری کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه، دوره اول این کارگاه با تدریس مربی با سابقه این جمعیت، جناب آقای دهقان در محیط آموزشی دانشگاه اجرا شد
آقای دهقان مسول جمعیت هلال احمر گفت: این دوره شامل کارگاه های تئوری و عملی و موضوعاتی شامل کمک رسانی به مجروحان ، آتل بندی، ، تزریقات، بانداژ، کنترل فشارخون و … بود.
وی در پایان ضمن اشاره به استقبال و رضایت دانشجویان از کارگاه افزود: در پایان این کارگاه آموزشی و پس از برگزاری آزمون، به قبول شدگان گواهی امداد و کمک های اولیه ۳۵ ساعته ارائه می شود

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ