اخبار واحدها
1397/9/24 شنبهرئیس مرکز کرمان در جلسه شورای مدیران:
تقدیر از مدیران /تاکید بر افزایش درآمدزایی

.

رئیس مرکز کرمان در جلسه شورای مدیران با تاکید بر بحث در آمد زایی گفت: افزایش درآمدهای غیر شهریه ای ودر آمد زایی اولویت مهم در دانشگاه پیام نور است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر محمودفرهادیان رئیس مر کز کرمان ضمن تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری  (ع)  اظهار داشت :باید رهنمودهای ائمه چراغ راه زندگی ما قرار گیرید.

رئیس مر کز کرمان با تاکید بر بحث در آمد زایی در دانشگاه گفت: با توجه به بودجه دانشگاه بحث در آمد زایی ، اولویت مهم  دردانشگاه پیام نو رمرکز کرمان است واقدامات خوببی در این زمینه انجام شده است.

رئیس مرکز کرمان  با اشاره به راههای درآمد زایی در دانشگاه  گفت :برگزاری دوره های آموزش آزاد و درآمد زایی از طریق امکانات موجود در دانشگاه نظیر سالن های ورزشی وامتحانات و...، از مهمترین راههای افزایش درآمدهای غیر شهریه ای است.

رئیس مر کز کرمان  با اشاره به تقدیر وتشکر از مجموعه کار کنان  ومدیران مرکز کرمان گفت: بدون شک تلاشهای شما در عرصه های مختلف دانشگاه همواره موجب مباهات وخرسندی است و و رشد وتوسعه دانشگاه مدیون زحمات شما است .

همچنین در ادامه جلسه  این مدیران در مورد چگونگی برگزاری امتحانات پشنهاداتی ارئه نمودند ودر پایان  از مدیران توسط رئیس ومعاون مرکز تقدیر شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ