اخبار واحدها
1397/9/24 شنبه
برگزاری کارگاههای «دوران نامزدی و کودک درون »در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

.

کارگاههای «دوران نامزدی و کودک درون »در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان برگزارشد.

به گزارش روبط عمومی دانشگاه ،محبوبه اسدی مسئول مر کز مشاوره مرکز کرمان اظهار داشت : کارگاه«دروان نامزدی » در راستای آشنایی دانشجویان با مهارت های پیش از ازدواج و به منظور کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزارشد.

مسئول مر کز مشاوره مرکز کرمان  گفت: در این کارگاه آموزشی،  ویژگی های شخصیتی زنان و مردان، بایدها و نبایدهای دوران نامزدی، اشتباهات و ضرورت های این دوران، مدت دوران نامزدی و پیامدهای طولانی شدن این دوره و...؛ مهارت های برقراری ارتباط صحیح و مؤثرتوسط اساتید مجرب  مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود:در پایان این کارگاه نیز توصیه ها و راهبردهایی سازنده جهت  بهتر گذراندن این دوران و دستیابی به ازدواجی صحیح و موفق ارائه شد.

محبوبه اسدی مسئول مر کز مشاوره مرکز کرمان همچنین گفت: کارگاه «کودک درون» نیز با حضور جمع کثیری از دانشجویان بر گزار شد.

وی افزود:  این کارگاه  با هدف آشنایی دانشجویان با کودک درون، ضمیر ناخودآگاه و چگونگی برقراری ارتباط با آن برگزار شد

مسئول مر کز مشاوره مرکز کرمان گفت:  مواردی از قبیل ویژگی های شخصیت والد، بالغ و کودک؛ و6 نوع رابطه اجتماعی کودک- کودک،  بالغ-کودک، بالغ- بالغ، والد-کودک، بالغ-والد، والد-والد  توسط اساتید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ