اخبار واحدها
1397/8/21 دوشنبه
برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود در مراکز رفسنجان ، سیرجان ،جیرفت و واحد ریگان

.

مراسم جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورد و آیین مراسم توجیهی این دانشجویان با حضور روسای مراکز و واحدهای رفسنجان، سیرجان ، جیرفت و ریگان و کارکنان بخش های مختلف این مراکز برگزار گردید و روسای این مراکز در سخنانی به تشریح جایگاه دانشگاه و ضرورت علم آموزی پرداختند.

در ادامه این مراسمات کارشناسان آموزش، قوانین آموزشی دانشگاه را تشریح نموده و در فضایی صمیمی به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند. 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ