اخبار واحدها
1397/5/16 سه‌شنبه
برگزاری اردوهای جهادی در واحد ریگان

.

سه گروه جهادی از دانشجویان بسیجی  دانشگاه واحد ریگان  در روستاهای شهرستان ریگان مستقر و مشغول به فعالیت شدند.

گروه جهادی متشکل از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌پیام نور واحد ریگان دراردوهای جهادی  فعالیت خود رااز تاریخ 14تیر ماه آغاز  و در مدت برگزاری این اردوها به انجام فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، عمرانی، برای ساکنین روستاهای شهرستان ریگان مبادرت نمودند.

در مدت برگزاری اردوی های جهادی  برنامه‌های معنوی درون‌گروهی خوبی از جمله غبارروبی وعطرافشانی گلزار شهدای گمنام، برگزاری جلسات سخنرانی برگزار شد .دانشجویان بسیجی در مدت برگزاری اردوی جهادی  اقدام به مرمت غسال خانه  در روستای میراباد از روستاهای شهرستان ریگان  توسط دانشجویان برادروهمچنین فعالیتهای آموزشی وفرهنگی  توسط دانشجویان خواهر برگزار شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ