تماس با ما
1397/10/19 چهارشنبه
شماره تماس های ستاد و مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان

.

ردیف نام مرکز/واحد همکار سمت شماره تماس دانشگاه شماره داخلی شماره تماس مستقیم
1 ارزوئیه خانم ایرانپور مسئول امور جاری واحد  3442480570 _ 3442480592
  ارزوئیه آقای محمدنژاد میرجانی مسئول امور مالی واداری – مسئول فرهنگی 3442480570 _ 3442480561
  ارزوئیه خانم اشرف زاده افشار مسئول آموزش و فارغ التحصیلان 3442480570 _ 3442480570
2 انار آقای ناجی رئیس واحد 3434386444 - 3434386447
  انار آقای انارکی محمدی مسئول فرهنگی 3434386444 413 -
  انار آقای ناجی‌زاده مسئول آموزش 3434386444 411 3434386443
  انار آقای سلیمی مسئول امورمالی- دانشجویی 3434386444 414 -
  انار آقای تقی‌پور کاربر ارشد-خدمات آموزشی 3434386444 - 3434386443
  انار آقای جعفریان مسئول فارغ‌التحصیلان 3434386444 - -
  انار آقایان  محمدی و قدیمی‌نژاد نگهبان 3434386444 - 3458323127
  انار آقای احمدی‌بیاضی هیأت علمی رشته حقوق 3434386444 412 -
  انار آقای سجادیان هیأت علمی رشته کشاورزی 3434386444 412 -
  انار آقای طاهری‌زاده هیأت علمی رشته اقتصاد 3434386444 412 -
  انار آقای سلیمی مسئول حراست 3434386444 - 3434385533
  انار بسیج دانشجویی - 3434386444 - 3434386448
  انار آقای صالحی حوزه ریاست- دبیرخانه 3434386444 415 -
  انار - فاکس 3434386144 - -
  باغین آقای دکتر غلامعلی پور رییس دانشگاه 33374271-4  _ _
  باغین آقای اسلامی مسیول مالی اداری 33374271-4  2 _
  باغین خانم علمدار مسیول دفترریاست 33374271-4  1 _
  باغین آقای مجیدی هییت علمی 33374271-4  9 _
  باغین خانم شجاعی مسیول آموزش 33374271-4  5 _
  باغین خانم نامجو مسیول فارغ التحصیلان 33374271-4  7 _
  باغین خانم دارابی کارشناس آموزش 33374271-4  8 _
3 بافت آقای دکتر رضایی سرپرست دانشگاه 03442441191-2 103 _
  بافت خانم محمدی مسئول آموزش 03442441191-2 118 _
  بافت خانم خضری مقدم مسئول اداری و کاربر ارشد 03442441191-2 119 _
  بافت خانم شهابی نژاد مسئول فارغ التحصیلان 03442441191-2 120 _
  بافت خانم رحیمی پور کارشناس رشته مدیریت دولتی،بازرگانی،حسابداری و علوم پایه 03442441191-2 121 _
  بافت خانم متقیان کارشناس تحصیلات تکمیلی ،رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی 03442441191-2 121 _
  بافت خانم محمدی پور کارشناس رشته حقوق و روانشناسی و کارشناس امتحانات 03442441191-2 122 _
  بافت خانم محسنی مسئول اداره فناوری و اطلاعات 03442441191-2 105 _
  بافت آقای امیرطاهری عامل مالی، حراست ،امور دانشجویی و آمار و اطلاعات 03442441191-2 108 _
  بافت آقای کریم زاده مسئول کارگاه و آزمایشگاه 03442441191-2 107 _
  بافت آقای نصیری امین اموال ،مسئول فرهنگی و روابط عمومی 03442441191-2 108 _
  بافت آقای کریم زاده مسئول کتابخانه و مسئول دبیرخانه 03442441191-2 114 _
  بافت آقای سعیدی کارپرداز 03442441191-2 109 _
4 بردسیر خانم دکتر رضاقلی سرپرست دانشگاه 343324318 108 3433528795
  بردسیر خانم ابراهیمی امور مالی 343324318 105 33522702
  بردسیر خانم رهنمای اداری و فرهنگی 343324318 106 33527020
  بردسیر خانم مظفری آموزش و کاربر ارشد 343324318 103 33528428
  بردسیر آقای بیگلربیگی اداره فارغ التحصیلان 343324318 104 33527019
  بردسیر آقای عباس زاده کارشناس آموزش 343324318 102 33527019
  بردسیر آقای قرائی کارپرداز و مسئول کتابخانه 343324318 _ 33524528
5 بم آقای دکتر محمدی رییس دانشگاه  344421845 641 _
  بم آقای محبی معاون اجرایی 344421845 642 _
  بم آقای کما ل الدینی رئیس فناوری سمعی بصری 344421845 643 _
  بم آقای افروغ کارشناس خدمات آموزشی  344421845 645 _
  بم آقای اسدی کارشناس برنامه و بودجه 344421845 641 _
  بم آقای یوسف آبادی کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم آقای تهرودی قطب آبادی کارپرداز 344421845 647 _
  بم آقای دهقانی حسابدار  344421845 _ _
  بم آقای جزینی زاده کارشناس 344421845 644 _
  بم آقای روزخاتونی کارشناس 344421845 _ _
  بم آقای کریمی نگهبان    344421845 _ _
  بم الماسیان نگهبان    344421845 _ _
  بم خانم پورخاتون رئیس آموزش 344421845 645 _
  بم حسنی نارتیچی حسابدار و امین اموال 344421845 _ _
  بم فانی ملکی معاون کارگاه 344421845 _ _
  بم نیکدوست کارشناس مسئول سمعی بصری 344421845 _ _
  بم رمضانی نژاد کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم هراتی محمدی کارشناس 344421845 _ _
  بم مرادی کارشناس 344421845 _ _
  بم استوار زاده کارشناس 344421845 _ _
6 پاریز آقای موسائی پور  مسئول واحد  _ _ 42393251
  پاریز خانم شهابی نژاد مسئول آموزش  _ _ 42393250
7 جیرفت خانم دکتر عسکری ریاست 3443316404 102 3443319037
  جیرفت آقای  سعیدی  مسئول امور مالی واداری 3443319057 107 _
  جیرفت خانم کمالی مسئول امور شهریه و کارشناس مالی واداری 3443319057 126 _
  جیرفت آقای شکوهی  مسئول کارپردازی 3443315155 105 _
  جیرفت آقای درینی  حراست 3443315156 127 3443315156
  جیرفت خانم افشاری پور مسئول آموزش  3443315157 106 _
  جیرفت خانم رستمی ابوسعیدی معاونت آموزشی 3443315158 131 _
  جیرفت خانم شاه حیدری مسئول فارغ التحصیلان 3443317081 _ _
  جیرفت خانم خلیلی ماهانی زاده تحصیلات تکمیلی  3443317082 120 _
  جیرفت خانم علیزاده کارشناس آموزش 3443317083 119 _
  جیرفت خانم سلیمانی  کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم پارسا کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم امیری میجان فرهنگی 3443317083 140 _
  جیرفت آقای سنجری  دبیرخانه 3443317083 105 _
  جیرفت آقای میری  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای عباسی  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای فاریابی نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت هادی سعیدی  عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت حجت امرائی عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت بتول قنبری عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
  جیرفت مریم السادات موسوی نسب عضو هیئت علمی  3443317083 120 _
  جیرفت سیده فاطمه موسوی ساردو عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
8 رابر آقای سلیم پور سرپرست دانشگاه  42450203 _ 42450203
  رابر آقای میرگنجانی مسئول امور مالی و فرهنگی و رابط حراست  42451207 _ 42451207
  رابر خانم نصیری مسئول آموزش و امور اداری 42450411 _ 42450411
  رابر آقای کامیار  مسئول فارغ التحصیلان و کتابخانه 42450411 _ 42450411
  رابر خانم تاج الدینی  عضو هیئت علمی و مسئول برنامه ریزی درسی 42450411 _ 42450411
  رابر آقای علیمرادی نگهبان و خدمات 42451206 _ 42451206
9 راور آقای توکلی سرپرست _ _ 33729245
  راور آقای رحیمی پور اموراداری _ _ 33729743
  راور خانم خواجویی آموزش _ _ 33729445
  راور خانم حسینی نژاد امور مالی _ _ 33729745
  راور آقای پوررنجبر نگهبان _ _ 33729244
  راور آقای  کمالی نگهبان _ _ 33729746
10 راین خانم افخمی سرپرست 5-03433762974 _ 3433762738
  راین خانم محسنی کارشناس اداری ومالی 5-03433762974 _ _
  راین خانم میرزایی کارشناس آموزش( فارغ التحصیلان) 5-03433762974 _ _
  راین خانم نقدی کارشناس آموزش (برنامه ریزی -کتابخانه –فرهنگی ) 5-03433762974 _ _
  راین آقای پورقلندر کارپرداز 5-03433762974 _ _
11 رفسنجان آقای دکتر خلیلی نژاد رئیس دانشگاه 34356546-47-48 541 _
  رفسنجان آقای آقا بزرگی رئیس دفتر 34356546-47-48 540 _
  رفسنجان آقای رضایی یوسف آباد معاونت-حراست 34356546-47-48 542 _
  رفسنجان خانم دکتر سعید معاونت اموزشی 34356546-47-48 543 _
  رفسنجان آقای سراج القوم مسئول امور اداری 34356546-47-48 560 _
  رفسنجان خانم دانشور مسئول امور مالی 34356546-47-48 557 _
  رفسنجان خانم عابدینی مسئول آموزش 34356546-47-48 546 _
  رفسنجان آقای باقری کیان مسئول اجرائی دانشکده ها 34356546-47-48 544 _
  رفسنجان آقای اکبریان کارشناس آموزش 34356546-47-48 545 _
  رفسنجان خانم مرتضوی رئیس اداره فن آور 34356546-47-48 547 _
  رفسنجان خانم سلیمانی کارشناس مسئوا رسانه ها 34356546-47-48 548 _
  رفسنجان آقای حجازی فر مسئول فارغ التحصیلی 34356546-47-48 549 _
  رفسنجان خانم اکبری زاده کارشناس آموزش 34356546-47-48 550 _
  رفسنجان آقای اسدی کارشناس آموزش 34356546-47-48 551 _
  رفسنجان خانم شفیعی کارشناس آموزش 34356546-47-48 552 _
  رفسنجان خانم موسوی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 553 _
  رفسنجان خانم ملایی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 554 _
  رفسنجان خانم زمانی کارشناس ازمایشگاه 34356546-47-48 555 _
  رفسنجان آقای مهدیان کارشناس بایگانی 34356546-47-48 556 _
  رفسنجان خانم اسپروز کارشناس مالی 34356546-47-48 558 _
  رفسنجان آقای میرزایی کارشناس مالی 34356546-47-48 559 _
  رفسنجان آقای احدپور مسئول ستا شاهد و ایثارگر 34356546-47-48 561 _
  رفسنجان آقای شریفی نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای عباس شعبان زاده نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای حسین شعبان زاده کارپرداز 34356546-47-48 563 _
  رفسنجان آقای یزدان پناه انباردار 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای ترقی خواه راننده 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای عبدالهی کارشاس تاسسیات 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای صباغ جعفری مسئول دانشجوئی و فرهنگی 34356546-47-48 565 _
  رفسنجان دکتر خلیلی نژاد مدیر گروه حقوق 34356546-47-48 566 _
  رفسنجان خانم خلعتبری هیات علمی 34356546-47-48 567 _
  رفسنجان خانم صدر هیات علمی 34356546-47-48 568 _
  رفسنجان خانم سعید هیات علمی 34356546-47-48 569 _
  رفسنجان آقای ترک زاده هیات علمی 34356546-47-48 570 _
  رفسنجان خانم توحیدی هیات علمی 34356546-47-48 571 _
  رفسنجان خانم عظیمی هیات علمی 34356546-47-48 572 _
  رفسنجان مریم نادری هیات علمی 34356546-47-48 573 _
  رفسنجان لیلا شریفی هیات علمی 34356546-47-48 574 _
  رفسنجان احمد اسدی هیات علمی 34356546-47-48 575 _
  رفسنجان طیبه وطن پرست هیات علمی 34356546-47-48 576 _
  رفسنجان سید ضیاء حسینی هیات علمی 34356546-47-48 577 _
  رفسنجان طاهره اسلامی نژاد هیات علمی 34356546-47-48 578 _
  رفسنجان طیبه احمدی هیات علمی 34356546-47-48 579 _
  رفسنجان زهرا موحدی راد هیات علمی 34356546-47-48 580 _
  رفسنجان الهام صادقی راد هیات علمی 34356546-47-48 581 _
  رفسنجان فرخنده بخشی زاده مسئول کتابخانه 34356546-47-48 582 _
12 ریگان آقای رحیم زاده بهزادی رئیس  3444361234   3444360712
  ریگان آقای آزادمنش کارشناس آموزش 3444361234   3444361234
  ریگان آقای بیدخ  کارشناس فارغ التحصیلان 3444361220   3444361220
  ریگان آقای رحیم زاده بهزادی کارشناس اداری مالی 3444361234   3444361234
  ریگان آقای مرادزاده نگهبان 3444361275   3444361275
  ریگان خانم پورسجادی کارشناس فرهنگی 3444361220   3444361220
13 زرند سید امجد ثمره هاشمی ریاست دانشگاه  33451255 102 _
  زرند محمدرضا باصره  مسول امورمالی 33451253 103 _
  زرند مهدی اسماعیلی مسول اموزش –رابط حراست 33451257 104 _
  زرند حسن میرزایی مسول فرهنگی –روابط عمومی 33451251 109 _
  زرند خانم فاطمه حسن زاده برنامه ریزی –کاربر ارشد سیستم 33451254 107 _
  زرند خانم پورخواجه علی  امور شهریه –کارشناس مالی 33451253 114 _
  زرند خانم اکبرزاده  امین اموال کارشناس مالی  33451253 103 _
  زرند خانم رامش   کارشناس اموزش 33451252 108 _
  زرند خانم مقدس زاده کارشناس اموزش 33451252 116 _
  زرند خانم نخعی کارشناس اموزش 33451252 105 _
  زرند خانم باصره  کارشناس اموزش 33451252 115 _
  زرند خانم جعفری کارشناس ازمایشگاه 33451252 108 _
  زرند خانم افشار مسول کتابخانه 33451251 110 _
  زرند خانم رحمانی سرایه دار 33451251 106 _
  زرند خانم لیلی حسن زاده  اداری-فارغ التحصیلان 33451251 112 _
  زرند اقای جمالیزاده نگهبان 33451250 101 _
  زرند اقای میرزایی  نگهبان  33451250 101 _
14 زنگی آباد آقای دکتر  حمیدیان ریاست دانشگاه  33293853 120 33293855
  زنگی آباد خانم  بهزادپور کارشناس آموزش 33293932 141 33293933
  زنگی آباد خانم  فخر آبادی کارشناس آموزش و دانش آموختگان  33293932 142 _
  زنگی آباد خانم  بابایی کارشناس اداری / مسوول کتابخانه 33293853 137 _
  زنگی آباد آقای زنگی آبادی کارشناس شهریه و امور مالی 33293854 119 _
  زنگی آباد آقای  زنگی آبادی دبیرخانه 33293851 123 _
  زنگی آباد آقای دکتر ابراهیم نژاد  عضو هیات علمی  33293932 135 _
  زنگی آباد آقای دکتر بهشتی عضو هیات علمی  33293932 135 _
  زنگی آباد خانم  دکتر روحانی عضو هیات علمی  33293932 107 _
  زنگی آباد خانم تابلی عضو هیات علمی  33293932 107 _
  زنگی آباد آقای رستمی عضو هیات علمی  33293932 122 _
  زنگی آباد آقای آبسالان عضو هیات علمی  33293932 122 _
  زنگی آباد خانم  دکتر حسینی عضو هیات علمی  33293851 127 _
  زنگی آباد خانم دوست محمدی عضو هیات علمی  33293851 128 _
15 ستاد استان دکتر محدثی ریاست دانشگاه 03432469852-60 _ 3432469863
  ستاد استان خانم یادگار نژاد مسئول دفتر ریاست  03432469852-60 101 3432469863
  ستاد استان خانم منصوری دفتر ریاست و کارشناس روابط عمومی 03432469852-60 103 3432469863
  ستاد استان دکتر محدثی معاونت 03432469852-60 120 _
  ستاد استان آقای نوری مسئول دفتر معاونت 03432469852-60 121 _
  ستاد استان آقای درینی مسئول حراست 03432469852-60 140 _
  ستاد استان خانم اعتضادی کارشناس حراست 03432469852-60 141 _
  ستاد استان آقای امانی کارشناس حراست 03432469852-60 142 _
  ستاد استان آقای محمدی کارشناس حراست 03432469852-60 143 _
  ستاد استان خانم قوام آبادی مدیر مالی 03432469852-60 160 _
  ستاد استان آقای علی نقی کارشناس مالی 03432469852-60 162 _
  ستاد استان آقای تهامی کارشناس مالی 03432469852-60 163 _
  ستاد استان خانم حسنی کارشناس مالی 03432469852-60 164 _
  ستاد استان آقای شمس الدینی کارپرداز 03432469852-60 166 _
  ستاد استان خانم رنجبر کارشناس مالی 03432469852-60 169 _
  ستاد استان خانم مودی کارشناس مالی 03432469852-60 170 _
  ستاد استان آقای رشیدی گمین مدیر ادارای 03432469852-60 180 _
  ستاد استان خانم مومنی کارشناس اداری 03432469852-60 182 _
  ستاد استان خانم رستگاری کارشناس اداری 03432469852-60 183 _
  ستاد استان آقای حسینی کارشناس اداری 03432469852-60 184 _
  ستاد استان خانم کدخدا ده خانی کارشناس اداری 03432469852-60 185 _
  ستاد استان دکتر حمیدیان مدیر آموزش 03432469852-60 200 _
  ستاد استان خانم شیخی کارشناس آموزش(اتباع ،مهمان و انتقال) 03432469852-60 201 _
  ستاد استان خانم اسمعیلی کارشناس آموزش(کاربر ارشد) 03432469852-60 202 _
  ستاد استان خانم آیروم کارشناس آموزش(امتحانات) 03432469852-60 203 _
  ستاد استان خانم افشین مهر مسئول فارغ التحصیلان 03432469852-60 204 _
  ستاد استان خانم احمدی کارشناس آموزش(تطبیق واحد) 03432469852-60 205 _
  ستاد استان خانم حمزه کارشناس فارغ التحصیلان 03432469852-60 207 _
  ستاد استان خانم پورنامداری قائم مقام اداره آموزش 03432469852-60 208 _
  ستاد استان خانم شمس الهدی کارشناس فارغ التحصیلان 03432469852-60 209 _
  ستاد استان آقای خسروی کارشناس آموزش(نظام وظیفه) 03432469852-60 210 _
  ستاد استان آقای افضلی کارشناس آموزش ( آموزش های آزاد) 03432469852-60 221 _
  ستاد استان آقای حسینی نسب مدیر اداره عمرانی 03432469852-60 281 _
  ستاد استان آقای سلیم پور مدیر امور فرهنگی دانشجویی 03432469852-60 220 _
  ستاد استان خانم محمدی کارشناس امور دانشجویی 03432469852-60 222 _
  ستاد استان خانم حری کارشناس امور فرهنگی 03432469852-60 224 _
  ستاد استان دکتر خلیلی مبرهن مدیر اداره فناوری و اطلاعات 03432469852-60 240 _
  ستاد استان خانم جواهری کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432469852-60 241 _
  ستاد استان آقای گرامی مسئول رشد و کارآفرینی  03432469852-60 242 _
  ستاد استان آقای نیک اندیش کارشناس رشد و فناوری 03432469852-60 243 _
  ستاد استان دکتر میرحبیبی مدیر اداره نظارت و ارزیابی 03432469852-60 301 _
  ستاد استان خانم خضری پور کارشناس آمار و اطلاعات 03432469852-60 261 _
  ستاد استان خانم یادگارنژاد کارشناس نظارت و ارزیابی 03432469852-60 262 _
  ستاد استان خانم چاهخویی کارشناس نظارت و ارزیابی 03432469852-60 303 _
  ستاد استان خانم جنگجو مدیر روابط عمومی 03432469852-60 333 _
  ستاد استان خانم کریمپور کارشناس روابط عمومی 03432469852-60 334 _
  ستاد استان خانم علیرمضانی دبیرخانه 03432469852-60 113 _
  ستاد استان آبدارخانه _ 03432469852-60 112 _
  ستاد استان نگهبانی _ 03432469852-60 111 _
16 سیرجان آقای آبسالان کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 322 0
  سیرجان آقای دریابیگی معاون اجرایی 42309600-1 , 42333543-4 301 42333541
  سیرجان آقای موسائی پور رئیس کارگاه 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای سجادیان متصدی اموردفتری وبایگانی 42309600-1 , 42333543-4 230 0
  سیرجان خانم فانی کارشناس خدمات آموزشی 42309600-1 , 42333543-4 324 0
  سیرجان خانم اسدی پور کارشناس مسئول امتحانات 42309600-1 , 42333543-4 325 0
  سیرجان خانم کریمی کارشناس امورفوق برنامه 42309600-1 , 42333543-4 323 0
  سیرجان خانم محیطی کارشناس امورپژوهشی 42309600-1 , 42333543-4 326 0
  سیرجان آقای تانوردی نسب کمک کارشناس خدمات آموزشی 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای صادقی رئیس کارشناس امورپژوهشی 42309600-1 , 42333543-4 341 0
  سیرجان آقای پرواسی کارپرداز 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان خانم جان آقایی ماشین نویس 42309600-1 , 42333543-4 218 0
  سیرجان آقای متقی حسابداروامین اموال 42309600-1 , 42333543-4 307 42306890
  سیرجان آقای فریدونی پور راننده وسائل نقلیه 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای زیدآبادی نژاد کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 235 0
  سیرجان خانم خوارزمی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 321 42306880
  سیرجان خانم اعتمادی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 325 0
  سیرجان خانم موسویان کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 330 0
  سیرجان خانم نصیرزاده کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 327 0
  سیرجان خانم جانی پور کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 307 42306890
  سیرجان خانم نورمندی پور کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 325 0
  سیرجان خانم سلیمان زاده کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 329 0
  سیرجان آقای یاراحمدی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 306 0
  سیرجان آقای عطاپور کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 331 0
  سیرجان خانم فتحی برفه کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 243 0
  سیرجان خانم جعفری کارشناس اداری-رئیس دفتر ریاست 42309600-1 , 42333543-4 302 42333541
  سیرجان رضوی علوی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای ایرانمنش پاریزی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 239 0
  سیرجان آقای شهسواری  کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 305 42306890
  سیرجان آقای روح الامینی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 239 0
  سیرجان آقای شول کارشناس 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان خانم تیموری کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 306 0
  سیرجان خانم کاشف بیرجندی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 309 0
  سیرجان آقای هاشمی مدنی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 305 42306890
  سیرجان خانم ستوده نیا کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 331 0
  سیرجان خانم دانشگر کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 328 0
  سیرجان آقای عسکرپور کبیر کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 216 0
  سیرجان خانم احمدزاده کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 340 0
  سیرجان خانم طباطبایی پور کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 323 0
  سیرجان آقای متقی فر کمک کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 234 42306860
  سیرجان آقای عرب قهستانی تاسیسات 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان خانم خواجویی خدمتگزار 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای شیبانی نظافتچی 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای برجی نظافتچی 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای عبدالله پور خدمات 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای پورخسروانی خدمات- باغبان 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای اکبری نسب مسئول امورفرهنگی 42309600-1 , 42333543-4 340 42302863
  سیرجان آقای سالاری نگهبان 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای سالاری نگهبان 42309600-1 , 42333543-4   0
  سیرجان آقای ایرانمنش پاریزی نگهبان 42309600-1 , 42333543-4 239 0
  سیرجان خانم خورشید سوار مسئول دبیرخانه 42309600-1 , 42333543-4 302 42333541
  سیرجان خانم قرشی کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 244 0
  سیرجان خانم صفی نتاج کارشناس 42309600-1 , 42333543-4 332 0
  سیرجان آقای سپهرافروز مسئول مالی 42309600-1 , 42333543-4 308 42306890
  سیرجان خانم خواجویی کارشناس مالی 42309600-1 , 42333543-4 308 42306890
17 شهداد آقای دکتر محمدرضاخانی رییس دانشگاه 3433751399 _ _
  شهداد خانم خشنان مسئول آموزش  3433751399 _ _
  شهداد آقای چمن  مسئول مالی، اداری 3433751399 _ _
18 شهربابک آقای شریفی سرپرست دانشگاه 334119901 _ 334119901
  شهربابک خانم کریمپور مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه 334119901 - 334119901
  شهربابک خانم غیاثی مسئول آموزش، رابط حراست 334119901 - 334119901
  شهربابک خانم اکبری فارغ التحصیلان، کاربر ارشد 334119901 - 334119901
  شهربابک آقای  علیشاهی کارشناس آموزش 334119901 - 334119901
  شهربابک خانم وزیری کارشناس آموزش 334121602 - 334121602
  شهربابک آقای ملایی امور مالی و رایانه 334121603 - 334121603
  شهربابک خانم مرادی امور اداری 334121603 - 334121603
  شهربابک خانم منگلیان امور فرهنگی و وابط عمومی، امور دانشجویی، تربیت بدنی 334121603 - 334121603
  شهربابک _ انتظامات 334121602 - 334121602
19 عنبرآباد  خانم دکتر عسکری مسئول امور جاری دانشگاه 3443289501 _ _
  عنبرآباد  آقای کشیتی مسئول آموزش رابط حراست و کاربر ارشد 3443289501 _ _
  عنبرآباد  آقای رضایی مسئول امور مالی واداری و شهریه و صندوق رفاه 3443289501 _ _
  عنبرآباد  آقای نخعی  مسئول فارغ التحصیلان 3443289501 _ _
  عنبرآباد  آقای سلیمانی مسئول امور فرهنگی و امین اموال و دبیر خانه 3443289501 _ _
  عنبرآباد  آقای کریمی نژاد نگهبان  3443289501 _ _
  عنبرآباد  خانم دهدشتی   3443289501 _ _
  عنبرآباد  خانم عارفی   3443289501 _ _
20 فهرج آقای زیدآبادی سرپرست دانشگاه  3444281348 - 3444281349
  فهرج خانم نوذری پور کارشناس رایانه-مسول دفتر ریاست 3444281348 - 3444281348
  فهرج خانم کریمپور مسئول اموزش –فارغ التحصیلان 3444281346 670 3444281346
  فهرج خانم شمسایی کارشناس آموزش 3444281346 670 3444281346
  قلعه گنج یاسر شکری پور  سرپرست دانشگاه 34433922227 _ _
  قلعه گنج علی شهریاری مالی -حراست 3443392226 _ _
  قلعه گنج سیده عصمت آفاقی حسینی آموزش-اداری 3443392226 _ _
  قلعه گنج بتول ماندگاری کهن فرهنگی –امور دانشجویی 3443392226 _ _
  قلعه گنج محمد دستجردی نگهبان -سرایدار 3443392226 _ _
  قلعه گنج حمزه طاهری نگهبان -سرایدار 3443392226 _ _
21 کرمان دکتر فرهادیان ریاست دانشگاه 03432735571-6 _ 3432735579
  کرمان اقای حصیبی مسئول دفتر ریاست 03432735571-6 8504 _
  کرمان خانم عرب پور دفتر ریاست 03432735571-6 8503 _
  کرمان آقای دکتر نجف زاده معاونت 03432735571-6 8505 _
  کرمان آقای درینی مسئول حراست 03432735571-6 8519 3432756934
  کرمان خانم قوام مسئول امورمالی و اداری 03432469851-60 160 _
  کرمان خانم نبی زاده مسئول اعتبارات و صدور چک 03432735571-6 8543 _
  کرمان خانم دودمان مسئول صدور اسناد مالی و شهریه 03432735571-6 8542 _
  کرمان خانم ایرانمنش کارشناس اداری 03432735571-6 8544 _
  کرمان خانم فتحی مدیر اداره فرهنگی 03432735571-6 8552 _
  کرمان خانم عرب پور کارشناس اداره فرهنگی 03432735571-6 8551 _
  کرمان خانم کامیابی مدیر اداره دانشجویی 03432735571-6 8563 _
  کرمان خانم اسمعیل پور کارشناس اداره دانشجویی 03432735571-6 8561 _
  کرمان آقای حسن آبادی کارپرداز 03432735571-6 8546 _
  کرمان آقای رحمانی مسئول انبار و امین اموال 03432735571-6 8546 _
  کرمان آقای صفی زاده مسئول عمرانی 03432735571-6 8541 _
  کرمان خانم مهدوی دبیرخانه 03432735571-6 8508 _
  کرمان خانم خواجویی دبیرخانه 03432735571-6 8508 _
  کرمان آقای رحیمی مسئول اداره پشتیبانی 03432735571-6 8120 34327556995
  کرمان آقای منظری توکلی کارگاه ها و پشتیبانی 03432735571-6 8506 _
  کرمان آقای سهرانی مسئول ستاد شاهد و روابط عمومی 03432735571-6 8558 _
  کرمان خانم شیخی مسئول اداره بهره وری،ارزیابی عملکرد،رسیدگی به شکایات 03432735571-6 8538 _
  کرمان خانم مغفوری مسئول اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8586 _
  کرمان خانم مفیدی کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8581 _
  کرمان آقای صفی زاده کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8580 _
  کرمان خانم اسدی مسئول مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8560 _
  کرمان خانم مهدوی کارشناس مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8562 _
  کرمان خانم مصدقی مسئول کتابخانه 03432735571-6 8575 3432719973
  کرمان خانم افشار مسئول اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8531 _
  کرمان خانم سرکوهی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8520 _
  کرمان خانم سیدی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8537 _
  کرمان خانم ایلاقی مسئول اداره آموزش 03432735571-6 8517 _
  کرمان خانم مهدی پور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8532 _
  کرمان آقای حسن زاده کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8570 _
  کرمان خانم یوسفی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8512 _
  کرمان خانم فایر بایگانی 03432735571-6 8513 _
  کرمان خانم گوهری کارشناس اداره آموزش(اتباع و تطبیق واحد) 03432735571-6 8516 _
  کرمان خانم خدایی کاربر ارشد و مهمان 03432735571-6 8518 _
  کرمان خانم بهرام پور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8536 _
  کرمان خانم اسدی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8514 _
  کرمان خانم حسینی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8521 _
  کرمان خانم ملامحمدی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8522 _
  کرمان خانم خاکساری کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8571 _
  کرمان خانم رمشی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8557 _
  کرمان خانم مداحی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8533 _
  کرمان خانم شمس الدینی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8511 _
  کرمان خانم اباذرپور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8515 _
  کرمان آقای آذرپیکر کارشناس دفتر تشکیل کلاس 03432735571-6 8556 _
  کرمان آقای شمس الدینی مدیر اداره امتحانات 03432735571-6 8572 3432735580
  کرمان خانم حسنی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8534 _
  کرمان خانم ثباتی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8530 _
  کرمان خانم نگارستانی کارشناس دفتر برنامه ریزی - پردیس یک 03432735571-6 8535 _
  کرمان خانم سپهر مسئول تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8510 _
  کرمان خانم افضلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8130 _
  کرمان خانم مهدی زاده کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8112 _
  کرمان خانم غیاثی مسئول از فیزیک و حق التدریس 03432735571-6 8140 3433353615
22 کشکوئیه آقای دکتر خلیلی نژاد سرپرست دانشگاه _   _
  کشکوئیه خانم باقری مسئول آموزش 34392551 16 _
  کشکوئیه خانم غفاری امور مالی -حراست 34392550 12 _
  کشکوئیه خانم سجادی اداری _ _ 34392651
23 کوهبنان آقای هابطی نژاد سرپرست دانشگاه 3433491340 _ 3433491340
  کوهبنان آقای ابراهیم نژاد عضو علمی  3433491410 _ 3433491410
  کوهبنان خانم جدیدی کاربر ارشد،آموزش،رابط حراست 3433491007 _ 3433491007
  کوهبنان خانم روح الامینی کارشناس مالی،اداری،فرهنگی ،روابط عمومی و نظارت و ارزیابی 3433491410 _ 3433491410
  کوهبنان خانم توکلی کارشناس آموزش و مسئول کتابخانه 3433491007 _ 3433491007
24 کهنوج آقای فردوسی سرپرست دانشگاه 3443241034 _ 3443241034
  کهنوج آقای حسینی امور مالی 3443241036 _ 3443241036
  کهنوج خانم شکوهی مسئول آموزش 3443241035 _ 3443241035
  کهنوج خانم سلیمانی مسئول امور اداری- دانشجویی- دبیرخانه 3443241035 _ 3443241035
  کهنوج آقای پوربهزادی فارغ التحصیلان 3443241416 _ 3443241416
25 گلباف خانم مهدی زاده مسئول آموزش 333457501 _ 333754502
  گلباف خانم پارسا مسئول اداری و مالی 333457501 _ 333457501
  گلباف آقای طاهری و حیدری نگهبان  333457501 _ 333487500
26 منوجان آقای محمدی زاده کرمانی نژاد سرپرست دانشگاه 43302286-034 615 _
  منوجان آقای جدیدی محمد آبادی مسئوول حراست 43300367-034 617 43300367-034
  منوجان خانم  سالاری مسئوول آموزش 43302285-034 616 43302285-034
  منوجان آقای دهقان مسئوول مالی 43302286-034 617 43302286-034
  منوجان آقای افشارمنش نگهبان _ - _
27 نرماشیر آقای ناصری رییس دانشگاه 3444270984 665 _
  نرماشیر آقای چهاردانگی مسئول آموزش 3444270984 665 _
  نرماشیر خانم فتحی مسئول امور اداری 3444270984 665 _
  نرماشیر خانم کدوری مسئول امورفرهنگی 3444270984 665 _
  نرماشیر آقای قائم آبادیان  مسئول امور مالی  3444270984 665 _
  نرماشیر خانم ترک زاده امین اموال و دبیرخانه  3444270984 665 _
  نرماشیر خانم درساز مسئول فارغ التحصیلان  3444270984 665 _
  نرماشیر خانم علیرمضانی کتابخانه 3444270984 665 _
  نرماشیر آقای میرزاده و آقای ساجدی مقدم نگهبان  3444270984 665 _
  رودبار ایمان شریفی نیا مسئول امور جاری 3443367880   3443367880
  رودبار رضا نیک نفس دهقانی مالی 3443367883   3443367883
  رودبار زهرا سالاری شاه اباد اموزش 3443367883   3443367883


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ