فرهنگی دانشجویی
1398/8/22 چهارشنبهثبت نام المپیاد ورزشی دانشگاه
مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان کرمان خبر داد:
برگزاری دومین المپیاد ورزشی دانشگاه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکترامین رستمی، مدیر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان از برگزاری دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه خبر داد و گفت: این المپیاد با هدف، گسترش فعالیتهاي ورزشی، ایجاد تحرك و شادابی در دانشجویان و نهادینه کردن و توسعه ورزشهاي همگانی برگزار می شود.
ایشان ارتقاي کمی و کیفی ورزش در مراکز و واحدهای دانشگاه را از دیگر اهداف این المپیاد عنوان کرد و افزود: این المپیاد در دو بخش پسران و دختران و در رشته های  والیبال چهار نفره، بسکتبال سه نفره، فوتسال سه نفره و تنیس روی میز برگزار می شود.
گفتنی است ثبت نام این المپیاد از هم اکنون از طریق لینک ذیل آغاز و در پاییز امسال در مراکز و واحدهای دانشگاه برگزار می شود.
لینک ثبت نام در دومین المپیاد دانشجویی دانشگاه

http://www.rafsanjanpnu.ir/index.php?option=com_rsform&formId=28  
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ