پژوهش و فناوری
1398/12/14 چهارشنبه
معاون پژوهشی و فناوری خبر داد
پیشرفت کمی و کیفی ضریب تأثیر نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از پیشرفت ضریب تأثیر و افزایش تعداد نشریات دارای ضریب تأثیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمد علی کریمی افزود: بالاترین ضرایب تأثیر، به ترتیب مربوط به نشریات «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی»(370/1)، به سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور، «پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی» (764/0)، به سردبیری آقای دکتر حسین زارع،  آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(571/0) به سردبیری دکتر سیدمحمد شبیری، «شناخت اجتماعی» (439/0) به سردبیری دکتر حسین زارع، «روان‌شناسی سلامت» (412/0)، به سردبیری دکتر احمد علیپور و «پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی» (333/0)، به سردبیری دکتر ابوالفضل فراهانی است.
    وی با عنوان اینکه تعداد نشریات دارای ضریب از 11 نشریه در سال گذشته به 17 نشریه ارتقاء یافته اظهار داشت: دو نشریۀ تخصصی دانشگاه پیام‌نور به نام‌های Iranian Journal of Analytical Chemistry (به سردبیری دکتر محمد علی کریمی) و Iranian Chemical Communication (به سردبیری دکتر محسن افتاده) حائز ضریب تأثیر از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شده‌اند.
    شایان ذکر است نشریه« پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» حائز بالاترین ضریب تأثیر در حوزۀ نشریات اقتصادی در کشور شده‌است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر