پژوهش و فناوری
1398/11/7 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان و اساتید رشته تربیت بدنی
اولین دوره بین المللی روش تحقیق کیفی با تاکید نظریه داده ها

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر