پژوهش و فناوری
1398/10/30 دوشنبه
برگزاری جلسه شورای تخصصی مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان کرمان
تاکید بر بهبود عملکرد واحدهای فناور دانشگاه/بررسی راههای جذب واحدهای فناور جدید

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شورای تخصصی مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان کرمان با حضور دکتر علیرضا محدثی زرندی رئیس دانشگاه پیام نور استان، دکتر ترک زاده رئیس پارک علم و فناوری استان، مهندس گرامی رئیس مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور و دکتر جهانشاهی رئیس مراکز رشد استان کرمان و سایر اعضاء برگزار گردید.
در این جلسه راههای بهبود عملکرد مرکز رشد استان و چگونگی جذب واحدهای فناور در کمرکز رشد مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور استان کرمان، با زیربنای1200 متر مربع در مهر ماه سال جاری با حضور دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه افتتاح و در حال حاضر 18 شرکت در این مرکز مستقر می باشند.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ