پژوهش و فناوری
1398/10/25 چهارشنبه
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان به عضویت کمیسیون تخصصی جغرافیای سیاسی وزارت علوم منصوب شد
دکتر هادی ویسی، طی حکمی از سوی رئیس کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، به عضویت کمیسیون تخصصی جغرافیای سیاسی این وزارت خانه منصوب شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر هادی ویسی عضو هیات علمی مرکز سیرجان، به پیشنهاد کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای هم افزایی علمی، تخصصی در حوزه های مختلف علوم جغرافیا به عنوان عضو کمیسیون تخصصی جغرافیای سیاسی وزارت علوم منصوب شد.
گفتنی است، دکتر هادی ویسی، در حال حاضر رئیس مرکز جیرفت استان کرمان می باشد و تاکنون چندین مقاله علمی، پژوهشی در نشریه های معتبر داخلی به چاپ رسانیده و کتاب "مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی" از جمله تالیفات وی است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر