پژوهش و فناوری
1398/10/25 چهارشنبه
با هدف افزایش ایمنی در آزمایشگاههای استان برگزار شد
کارگاه آموزشی HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با ارائه خانم دکتر مددی عضو هیات علمی مرکز کرمان برگزار شد 
وی در این کارگاه، به تشریح اصول ایمنی در آزمایشگاه پرداخت و رعایت اصول ایمنی را اصل و مقدمه اولیه انجام آزمایش در محیط های آزمایشگاهی عنوان کرد. 
گفتنی است این کارگاه به همت اداره آزمایشگاههای قطب استان به مدت دو روز برگزار شد و همزمان به صورت LMSبرای کارشناسان مراکز و  واحدها پخش گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر