پژوهش و فناوری
1398/10/22 يكشنبه
برگزاری جلسه کمیته آزمایشگاه استان
پیوستن به آزمایشگاه های معتمد/ساماندهی امکانات آزمایشگاهی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه کمیته آزمایشگاههای استان با حضور دکتر علیرضا محدثی زرندی، رئیس دانشگاه پیام نوراستان، خانم دکتر محمدی رئیس آزمایشگاههای قطب استان و سایر اعضاء برگزار شد.
در این جلسه پیوستن آزمایشگاههای مرکز کرمان به آزمایشگاه معتمد محیط زیست و آزمایشگاه همکار اداره استاندارد مورد تاکید قرار گرفت. 
گفتنی است این پیوستن از این جهت اهمیت دارد که امکان دریافت کار آزمایشگاهی و درآمد زایی برای دانشگاه را می تواند به همراه داشته باشد.
همچنین ساماندهی امکانات آزمایشگاهی و استفاده بهینه از تجهیزات مراکز و واحدها به منظور استفاده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه از مهمترین محور های این جلسه بود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ