پژوهش و فناوری
1398/10/1 یکشنبه
دانشجوی دانشگاه پیام نور سیرجان رتبه برتر دو جشنواره کشوری را به خود اختصاص داد
رساله دکتری سعید خاتم دانشجوی دانشگاه پیام نور سیرجان به عنوان اثر برتر یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی کشور برگزیده شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور سیرجان، رساله دکتری سعید خاتم از بین 4 هزار و 190  اثر ارسالی از سراسر  به عنوان اثر برتر در این دو جشنواره مهم علمی و پژوهشی برگزیده شد.
 بر اساس این گزارش سعید خاتم دکتری جغرافیای سیاسی است که به طور همزمان در دو رشته حقوق و شهرسازی در دانشگاه پیام نور سیرجان تحصیل می کند. وی پژوهشگر و از اعضا پیوسته انجمن علمی ژئوپولیتیک و انجمن علمی علوم سیاسی ایران است که تا کنون کتابهایی چون «حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی»، «روابط عمومی و ارتباطات اثر بخش»، «کارنامه در ترازو» و همچنین 8 مقاله علمی به قلم وی چاپ و منتشر شده است.
وی همچنین مدرس دانشگاه و از داوران کمیته علمی همایش ملی «توسعه پایدار و مدیریت شهری» است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر