پژوهش و فناوری
1398/5/16 چهارشنبه
معاون دانشگاه پیام نور استان کرمان خبر داد:
کسب مجوز صدور گواهینامه بین المللی ICDL توسط دانشگاه پیام نور استان کرمان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری های به عمل آمده، دانشگاه پیام نور استان کرمان  برای اولین بار موفق به کسب مجوز اخذ امتحان و صدور گواهی نامه بین المللی بنیاد ICDL شد.
دکتر محسن میرحبیبی، معاون دانشگاه پیام نور استان گفت: در صورتی که داوطلب آمادگی آزمون را داشته باشد می تواند بدون شرکت در دوره های آمادگی و صرفا با پرداخت، هزینه آزمون، در امتحان پایان دوره شرکت نموده و در صورت قبولی گواهینامه پایان دوره برای وی صادر خواهد شد.
ایشان به مزیت دیگر این طرح هم اشاره کرد و گفت: مراکز و واحدهای استان می توانند این دوره ها را ویژه دانشجویان، کارکنان و سایر افراد متقاضی برگزار نمایند و برای اخذ امتحان پایان دوره، افراد را به ستاد استان معرفی نمایند.
معاون دانشگاه پیام نور استان، به نحوه برگزاری امتحان هم اشاره کرد و گفت :امتحان پایان دوره ICDL به صورت Online  بوده و نتیجه آزمون داوطلب بعد از پایان آزمون قابل مشاهد ه می باشد .
محسن میر حبیبی به اعتبار این مدرک هم اشاره کرد و افزود:مدرک صادر شده بین المللی بوده و در 140 کشور جهان اعتبار دارد.

  
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ