پژوهش و فناوری
1398/3/25 شنبه
سلسله بازدید های اعضای هیات علمی استان از مراکز صنعتی
جمعی از اعضای هیات علمی استان از کارخانه پرتو صنعت مکانیک ماهان بازدید کردند.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه، اداره پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان، اقدام به برگزاری سلسله بازدیدهای  اعضای هیات علمی دانشگاه از مراکز صنعتی استان نموده است .
در همین راستا، جمعی از اعضاء هیات علمی استان از کارخانه پرتو صنعت مکانیک ماهان، تولید کننده انواع قطعات فلزی بازدید نمودند.
گفتنی است بسیاری از قطعات تولیدی این شرکت در صنایع و معادن استان مورد استفاده قرار می گیرد و پیش از این، قطعات مذکور از استانهای دیگر تهیه می شد که با راه اندازی این واحد تولیدی در استان، ضمن اشتغال زایی مولد برای جمعی از جوانان ، نیاز برخی از کارگاههای صنعتی استان نیز مرتفع گردیده است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر