پژوهش و فناوری
1398/2/14 شنبه
در راستای گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه صورت گرفت:
بازدید از کارخانه آب معدنی فدیشه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تعدادی از اعضاء هیات علمی دانشگاه از کارخانه آب معدنی فدیشه کرمان بازدید نمودند.
این بازدید در راستای گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه و به همت اداره پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت استان صورت پذیرفت و شرکت کنندگان از خط تولید این کارخانه بازدید نموده و با نحوه تولید آب معدنی آشنا شدند.
مسئول خط تولید کارخانه فدیشه کرمان، در خلال بازدید اساتید دانشگاه از این کارخانه گفت :در این کارخانه ابتدا آب طبیعی به مخازن ذخیره آب انتقال داده شده و پس از فیلتراسیون و استرلیزاسیون، محصول نهایی در بطری بسته بندی می گردد.
گفتنی است، این برنامه علمی جزء سلسله بازدیدهای اعضای علمی از مراکز صنعتی استان صورت می گیرد.
بدینوسیله از مدیر عامل و کارکنان محترم کارخانه آب معدنی فدیشه که فرصت این بازدید را فراهم آوردند، تشکر می نماییم .

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ