پژوهش و فناوری
1397/11/7 يكشنبه
اجرای طرح پژوهشی ارتباط با صنعت توسط عضو علمی واحد زنگی آباد
آقای حمید آبسالان عضو هیات علمی واحد زنگی آباد موفق شد، طرح پژوهشی با موضوع ساماندهی و نظارت بر انبارهای نگهداری ضایعات شهری، شهر کرمان را ارائه و با همکاری مدیریت پسماند شهرداری اجرا گردید.

.

طرح پژوهشی ارتباط با صنعت تحت عنوان ساماندهی و نظارت برانبارهای نگهداری ضایعات شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای در شهر کرمان با هماهنگی مدیریت پژوهش کارافرینی و ارتباط با صنعت  استان توسط آقای حمید ابسالان عضو علمی رشته محیط زیست واحد زنگی آباد و دانشجوی دکتری آمایش سرزمین در سال 97 اجرا گردیده و باموافقت معاونت پژوهشی سازمان مرکزی موفق به دریافت گواهی اختتام طرح گردید.
این طرح در قالب قرارداد فیمابین  با سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان و عضو علمی واحد زنگی اباد انجام گردید، به گفته آقای حمید آبسالان مجری این طرح، هدف از اجرای طرح مذکور شناسایی و ساماندهی انبارهای نگهداری ضایعات شهری در سطح شهر کرمان بوده که با روشهای سنتی امکان شناسایی مدیریت و ساماندهی انها فراهم نبود و مشکلات خاص بهداشتی و زیست محیطی را برای شهروندان در مناطق 4 گانه شهر کرمان ایجاد می کردند.
با اجرای طرح مذکور به مدت یک سال و استفاده از تصاویر ماهواره ای بیش از 300 کارگاه بازیافتی غیر مجازجهت نگهداری ضایعات شهری که تماما  توسط اتباع بیگانه بصورت غیر مجاز راه اندازی شده بود شناسایی و ساماندهی گردید این طرح با اعتباری بالغ بر 480 میلیون ریال انجام گردید. 


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ