پژوهش و فناوری
1397/10/23 يكشنبه
برگزاری جلسه کمیته آزمایشگاهها و کارگاههای استان
دومین جلسه کمیته فنی آزمایشگاهها و کارگاههای استان برگزار شد .

.

دومین جلسه کمیته فنی آزمایشگاه ها وکارگاه ها در روز شنبه مورخ 22/10/1397 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضاء حقیقی و حقوقی این کمیته برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد که نیازمندی های آزمایشگاهی مراکز و واحدها (اعم از کلیه مواد مصرفی – تجهیزات و ...) جهت تهیه و یا تهاتر کردن بین مراکز و واحدهای سطح استان جمع آوری و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اعضاء تخصصی کمیته فنی از آزمایشگاه ها و کارگاه های مراکز و واحدهای استان بازدید به عمل آورده و اطلاعات آزمایشگاهی و کارگاهی کل استان ساماندهی گردد.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ