پژوهش و فناوری
1397/10/26 چهارشنبه
برگزاری جلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
جلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور استان کرمان در محل سالن کنفرانس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان کرمان تشکیل گردید.

.

در این جلسه جناب آقای دکتر محدثی ریاست دانشگاه و رئیس شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور استان کرمان با اشاره به حضور و عضویت جناب آقای دکتر ترک زاده رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پیام نور در شورای کاراد دانشگاه پیام نور استان این مسئله را مغتنم شمرده و ابراز امیدواری نمودند تا بتوان هرچه بهتر از پتانسیلهای موجود در پارک جهت بهره برداری و پیشرفت مسائل کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان بهره برداری نمود.
ایشان با ابراز رضایت از بازدید انجام گرفته از گلخانه هیدرو پونیک بم که در راستای مصوبات قبلی شورای کاراد بود خواستار ادامه روند بازدیدها شدند.
در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام خلیلی رئیس گروه ارتباط با صنعت و کار آفرینی دانشگاه و دبیر شورا، ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای این اداره، با توجه به حکم جناب آقای علی ترکزاده به عنوان رئیس مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور استان ایشان را معرفی نمودند.
همچنین آقای مهندس گرامی مسئول مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیتهای اخیر انجام شده در سطح سازمان مرکزی به برنامه های آتی سازمان در این خصوص اشاره نمودند و ابراز امیدواری کردند که بتوان از پتانسیل قوی دانشگاه پیام نور استان کرمان در این راستا و درآمد زایی هرچه بیشتر بهره برداری لازم انجام پذیرد.
لازم به ذکر است، آقای دکتر مسعود ترک زاده رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان و عضو شورای کاراد دانشگاه پیام نور استان ضمن اشاره به برخی نمونه کارهای انجام شده در استانهای دیگر، به روند جدید امکان جذب شرکتها در مراکز رشد بدون حضور فیزیکی افراد و با استفاده از نرم افزار تحت وب اشاره نمودند و ابراز امیدواری کردند: با امکانات مناسب اینترنت و فضا در دانشگاه پیام نور امکان استفاده هرچه بهتر دانشگاه از پتانسیل پارک و بالعکس محقق گردد.
 ایشان با توجه به اعتبار مناسب موجود امسال پارک کرمان ابراز امیدواری نمودند که دانشگاه با استفاده از پتانسیلهای مناسب خود بتواند بخشی از این اعتبار را به فعالیتهای کار آفرینی خود اختصاص دهد و با توجه به اعتبار گرنت فناوری موجود در پارک علم و فناوری استان، خواستار فعال شدن اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان در راستای دریافت این گرنت شدند.
در ادامه ضمن بحث و بررسی و تبادل نظر بین اعضا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- مقرر گردید، امکان سنجی جهت واگذاری ساختمان دانشگاه پیام نور استان کرمان واقع در بلوار کوثر به فعالیتهای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان من جمله مراکز رشد، نوآوری، شتابدهنده و .. در راستای رسالت دانشگاه انجام پذیرد و پارک علم و فناوری در صورت تحقق این مسئله جهت تجهیز و آماده سازی ساختمان اعتباری را در اختیار دانشگاه قرار دهد.
2-انعقاد تفاهم نامه جدید با پارک علم و فناوری در قالب تفاهم نامه های جدید پارک جهت فعال شدن مرکز رشد دانشگاه انجام پذیرد.
3-فعال شدن مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان در خصوص جذب افراد علاقه مند در مرکز رشد دانشگاه و در نظر گرفته شدن فضای مناسب در این خصوص در دانشگاه های پیام نور استان در راستای تفاهم نامه بند 2.
4- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش اعضای محترم هیأت علمی جهت آشنایی با مباحث کارآفرینی و نوآوری و مزایای آن در دستور مرکز نوآوری دانشگاه قرار گیرد.
5- بررسی معرفی اعضای علمی دانشگاه جهت بهره برداری از گرنت فناوری که یک سوم آن در تعهد دانشگاه بوده و دوسوم آن در تعهد صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری می باشد.
6-برگزاری دوره های TOT  که به گفته جناب آقای مهندس گرامی به زودی توسط سازمان برگزار خواهد شد در دستور مرکز نوآوری قرار گرفته و در اسرع وقت در کرمان برگزار گردد.
7-دریافت طرحهای مراکز صنعتی بزرگ استان با همکاری جناب آقای مجیدی عضو شورای کاراد استان انجام پذیرفته و در دسترس اعضای هیأت علمی علاقمند در این خصوص قرار گیرد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ