اطلاعیه ها
1398/10/25 چهارشنبه
آزمون مجدد درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2
اعلام تاریخ جدید برگزاری آزمون درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

.

 با عنایت به اینکه آزمون درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 با کد 1317021 نیمسال 3981 در مورخ 09/10/98 جزو دروس کتاب باز نبوده ولی طراحان مربوطه، سوال را بر اساس استفاده از کتاب منبع در جلسه امتحان طراحی کرده بودند، به استحضار می رساند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان، آزمون مجدد درس فوق در روز دوشنبه مورخ 30/10/98 رأس ساعت 11:00 برگزار می گردد

1.    شرکت دانشجویان مربوطه در آزمون الزامی نیست.
2.    دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحان قبلی حضور نداشته اند، نمی توانند در آزمون مجدد این درس شرکت نمایند.
3.    در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون،  مراجعه نمایند.
4.    آزمون به صورت ریزشی نمی باشد. لذا نیازی به ثبت نام مجدد برای دانشجویان در سامانه گلستان نبوده و با توجه به تشریحی بودن نوع آزمون، اسکن پاسخنامه دانشجویان مجازی و مهمان مطابق قبل در  نیمسال 3981 بر روی سیستم گلستان بارگذاری گردد.
 تذکر: آزمون مجدد درس فوق در تاریخ 30/10/1398 به صورت کتاب باز نبوده و سوالات به شکلی طراحی شده که نیازی به کتاب و یا جزوه نمی باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ