اطلاعیه ها
1398/4/4 سه‌شنبه
آزمون درس زبان تخصصی رشته آموزش و بهشازی منابع انسانی مجدد برگزار می شود
به دلیل خارج از منبع بودن سوالات درس زبان تخصصی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

.

         با عنایت به خارج از منبع بودن آزمون درس زبان تخصصی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با کد درس 1211492 در مورخ 27/03/98 ،  آزمون مجدد درس فوق در روز دوشنبه مورخ 10/04/98 رأس ساعت 08:00 برگزار می گردد. توجه به نکات ذیل الزامی است:
1.    شرکت دانشجویان مربوطه در آزمون الزامی نیست.
2.    دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحان قبلی حضور نداشته اند نمی توانند در آزمون مجدد این درس شرکت نمایند.
3.    در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون،  مراجعه نمایند.
4.    سوالات مجدد درس فوق با کد سری 2 ارسال خواهد شد.
5.    آزمون مجدد این درس برای کلیه دانشجویان به صورت کتبی است.
6.    آزمون به صورت ریزشی نمی باشد. لذا نیازی به ثبت نام مجدد برای دانشجویان در سامانه گلستان نبوده و با توجه به دو پاسخنامه ای شدن درس فوق، الزامی است کاربران استان از طریق پردازش 12770 "اصلاح اشکالات فایل پاسخنامه های تستی"، پس از آزمون پاسخنامه دوم دانشجویان را تأیید نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ