برگزیده ها
1399/2/11 پنجشنبه
دکتر علیرضا محدثی زرندی عنوان کرد:
دانشگاه پیام نور استان کرمان رتبه سوم را درکسب درآمدهای غیر شهریه ای کشور را به خود اختصاص داد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علیرضا محدثی زرندی، رئیس دانشگاه پیام نور استان، ضمن بیان این موفقیت، آنرا ثمره برنامه ریزی و تلاش مدیران، روسای مراکز و واحد ها و همکاران بخش های درآمد زایی دانشگاه عنوان کرد و بر ادامه این مسیر در سال 99 تاکید کرد.  
ایشان درصد تحقق درآمد غیر شهریه ای دانشگاه پیام نور استان کرمان را 32 درصد بیشتر از میزان پیش بینی عنوان کرد و افزود: استان کرمان از این نظر هم در بین 31  استان کشور رتبه دوم را کسب کرده نموده است.
گفتنی است، درآمد های غیر شهریه ای دانشگاه شامل درآمدهای حاصل از آموزش های آزاد ، اجاره سالن های ورزشی و استفاده از امکانات فضاهای تملیکی دانشگاه و... می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر